Prevádzkové a dispozičné riešenie je navrhnuté jednoduché v zmysle požiadaviek investora. V prízemí budú vstupné a denné miestnosti domu pre trvalé bývanie. Prízemie má východ do záhrady na terasu, ktorá je vhodne orientovaná na juhozápad a prístupná je z jedálne a obývačky – z hlavného denného priestoru domu. Energetické centrum – kotolňa je umiestnená na jednom mieste v miestnosti za krbom, ktorého rozvody teplého vzduchu budú doplnkom vykurovacieho systému. Hlavné schodisko je orientované na severnú stranu dispozície, je navrhnuté tradičné dvojramenné s jedným priamym a jedným zmiešanočiarym ramenom.
V II. NP sa nachádzajú tri obytné izby s ideálnou orientáciou na slnečnú stranu a hygienické zázemie – kúpelňa. Podkrovie využíva aj výrazný pultový vikier, ktorý ako predĺženie fasády výrazne formuje architektúru objektu.

Architektúra objektu je mierne členitá, čo mu dodáva ráz originality. Najviac je architektonicky pojednaná juhozápadná fasáda objektu, ktorá má základné členenie v horizontálnom smere (pultový vikier ako výrazný prvok). Dôležitým prvkom architektúry je vrchný polvalba nad uličným štítom. Riešenie objektu je jednoduché, členené za pomoci farieb a štruktúr na fasádach. Farebnosť objektu je zvolená z farieb, ktoré prislúchajú funkcii stavby – zemité nevtieravé odtiene sivej. Drevo ako prírodný materiál navrhujeme použiť na fasádne obklady ako zjemnenie celej hmotovej kompozície.

Dátum spracovania : štúdia a projekt Júl 2008, zrealizované 2011

Miesto : Bartošova Lehôtka, okres Žiar nad Hronom

Investor : Súkromná osoba, Banská Bystrica