Projekt navrhguje obnovu objektu, ktorý bol kedysi horárňou v obci Kordíky. Pôvodné murivá sú zdobené nárožným bosovaním, chceli sme tento vzhľad zachovať a navrhnúť rozšírenie prízemia s potenciálnym využitím podkrovia pre bývanie.

Zvislé obvodové a nosné konštrukcie stenové sú murované z tehál PP bez cementu (vápenná malta). Stavba má dve nadzemné podlažia, spodné – prízemie nad úrovňou terénu a vrchné – povalu s jednou obytnou izbou bez vykurovania. Zastrešenie je členené stanové nad celým pôdorysom, krytina pálená keramická škridla. Prístavba na východnej strane je jedno-podlažná, prízemná s valbovou strechou pokrytou falcovaným plechom. Nosná sústava stavby je stenová s kombinovaným nosným systémom. Objekt je v zachovalom stavebnotechnickom stave. Obvodový a strešný plášť nevyhovujú súčasným požiadavkám na parametre stavby. Fasády objektu majú plastickú výzdobu vrstvenú – bosovanie. Okenné výplne stavby sú pôvodné, dvojité okná, otváravé dovnútra, s pololivami a olivami. Dverné výplne pôvodné sú obložkové drevené kazetové dvere, niektoré z nich z 1/3 presklené. Povrchové úpravy stien a stropov sú pôvodne vápennocementové omietky jadrové. Stavba javí známky poškodenia chátrajúcich stavieb, je pravdepodobné, že prežila niekoľko sezón bez temperácie.

Požiadavky majiteľa na riešenie domu :

– dispozičné úpravy v I.NP tak, aby bola dispozícia viac rozvoľnená a ponúkala vyššie možnosti využitia

– vybudovanie nočnej časti domu a jej segregácia od dennej

– architektonické riešenie objektu v súlade s jeho charakterom

– overiť možnosť umiestnenia terasy v I.NP – vo dvore

– prehodnotiť existujúce schodisko vo vzťahu k jeho plnohodnotnému užívaniu v budúcnosti

Dátum : August 2011

Miesto : Kordíky – centrum

Investor : Majiteľ domu z Kordík