Navrhujeme rodinný dom samostatne stojaci, murovaný, dvojpodlažný so sedlovou strechou bez podpivničenia. Zastavaná plocha domu (bez terasy a náraďovne) je 150 m2, najväčšie vonkajšie rozmery domu sú 19 x 9 m. Osadenie rodinného domu navrhujeme tak, aby tým bol využitý terén na miernu úpravu nivelety záhrady na severe s cieľom zabezpečiť za pomoci zelene obmedzené priehľady na pzemok a záhradu.
V prízemí I.NP navrhujeme dvojgaráž, zádverie vstupu, technické priestory, denné priestory domu – obývaciu izbu s terasou s výhľadom na okolie – hory na severe a severozápade, spojenú s veľkou jedálňou, kuchyňu s komorou, denné WC, kúpeľňu a hosťovskú izbu / pracovňu. Ako pridružený priestor navrhujeme obytnú terasu, kde bude možné podávať jedlá priamo z kuchyne, resp. jedálne. Terasa bude mať prekrytie rolovacou plachtou, pre prípad nepriazne počasia.
Nočné priestory domu vrátane dvoch detských izieb, spálne so šatníkom navrhujeme v poschodí (II.NP). Spálňa nebude mať vlastnú kúpeľňu, všetky izby používajú spoločné hygienické zázemie delenej kúpeľne a záchodu.
S osadením domu do terénu budú súvisieť minimálne terénne úpravy, pričom bilanciu zeminy predpokladáme vyrovnanú – navážky budú pokryté odkopaným množstvom zeminy.
Táto architektonická štúdia navrhuje umiestnenie rodinného domu, ktoré bolo preverené. Navyše dom umiestnený tak, ako ho navrhuje táto štúdia bude menej zasiahnutý zimnými tieňmi domu, ktorý bude s ním v budúcnosti susediť na parcele č. 3681/40.
V južnom rohu pozemku navrhujeme záhradný krytý altánok ako drobnú stavbu o rozmeroch 4,5×4,5 m. Pred vjazdom do garáže navrhujeme spevnené plochy a pred domom pevné oplotenie. Ostatné časti hranice pozemku navrhujeme oplotiť jednoduchým strojovým pletivom na oceľových stĺpikoch pre prípad potreby zásahu na existujúcich inžinierskych sieťach v ich ochrannom pásme.

Objemové údaje

Zastavaná plocha 150 m2,

Obostavaný priestor 1140 m3

Dátum spracovania : Január 2015