Architektonická štúdia novostavby RD. Projekt stavby bol spracovaný v inej firme. Rodinný dom s nízkou zastavanou plochou, čiastočne podpivničený, bez podkrovia. Pozemok je vynikajúco preslnený, pričom umožňuje navrhnúť architektúru modernú do prostredia dediny v jej okrajovej polohe. Architektonicky stavba reaguje na prostredie, v ktorom je osadená a na existujúce ochranné pásma NN vedenia v území.

Projekt : Júl 2010 – postupne v realizácii

Miesto : Obec Priechod, okr. Banská Bystrica

Investor : Mladá rodina z Banskej Bystrice