Rodinný dom Sliač – IBV Rybáre – Juh

Navrhujeme dvojpodlažný rodinný dom so sedlovou strechou, murovaný. Umiestnenie domu na pozemku je navrhované tak, aby bol minimalizovaný záber južnej časti pozemku, ktorá bude ponechaná pre záhradu. Dom bude primknutý k severnej a západnej hranici pozemku. Vjazd a vstup na pozemok navrhujeme zo severnej strany z navrhovanej komunikácie. Logické náväznosti jednotlivých vnútorných priestorov domu boli odsúhlasené investorom ako vyhovujúce. Priestory domu sú logicky rozdelené na dennú a nočnú časť. Nočná časť domu je navrhovaná na vstupnom druhom podlaží, prízemie zahŕňa dennú časť s kuchyňou, obývacou izbou a jedálňou. V polozapustenej časti prízemia sa nachádzajú priestory príslušenstva RD. Súčasťou objektu je prístrešok pre parkovanie dvoch vlastných motorových vozidiel investora. V rámci projektu je navrhovaný aj záhradný altánok ako doplnková stavba k hlavnej stavbe.