Stavba bude po ukončení slúžiť ako jednogeneračný rodinný dom s príslušenstvom. Navrhujeme poschodový rodinný dom so sedlovou strechou, murovaný, bez podpivničenia. Umiestnenie domu na pozemku je navrhované tak, aby bol minimalizovaný záber stredovej časti pozemku, ktorá bude tvoriť záhradu. Vjazd a vstup na pozemok navrhujeme z juhu a z východu (pohotovostný prístup pre návštevy). Pozemok bude mať pevné oplotenie na severe a západe, na juhu bude oplotenie krátke, uličný priestor otvorený a budú ho dopĺňať okrasné výsadby. Po ostatných troch stranách bude oplotenie zo strojového pletiva. Logické náväznosti jednotlivých vnútorných priestorov domu boli odsúhlasené investorom ako vyhovujúce. Priestory domu sú logicky rozdelené na dennú časť a nočnú časť. Relaxačné príslušenstvo domu (bazén s príslušenstvom) nenavrhujeme ako súčasť domu, pričom toto bude vysunuté do exteriéru, na slnečný juhozápad. Nočná časť domu je v II.NP. Objekt prístrešku pre parkovanie je navrhnutý ako súčasť stavby na južnej strane pri vstupe do RD, aby bolo možné z prístrešku od auta ku vstupným dverám prejsť tzv. suchou nohou.

Architekotnická štúdia 09/2016, Projekt pre stavebné povolenie 11/2016

Bilančné údaje stavby
Plocha pozemku vo vlastníctve investora : 1058 m2
Podlažnosť stavby : dve nadzemné podlažia
Zastavaná plocha objektu SO 01 : 192 RD + 82 = 274 m2
vrátane prístrešku pre parkovanie
Obostavaný priestor objektu : 1067,2 RD + 340,3 prístr. = 1407,5 m3
Obytná plocha objektu : 98,97 RD + 60,51 = 159,48 m2
Úžitková plocha objektu : 166,65 RD + 94,96 prístr. = 261,61 m2
Počet parkovacích stání pre OV : 2 pod prístreškom, 2 voľne
Výmera spevnených plôch : 159 m2 na vlastnom pozemku
Zastavanosť pozemku : 433 m2 = 40,92 % vrátane všetkých spev. plôch