Architektonická štúdia a projekt novostavby RD na mieste pôvodného domu. Rodinný dom s nízkou zastavanou plochou, podpivničený a s podkrovím. Veľkú úlohu pri návrhu zohrala potreba navrhnúť architektúru vychádzajúcu z tradičného tvaroslovia. Architektonicky stavba reaguje na historické prostredie, v ktorom je osadená – pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry Špania Dolina.

Projekt : Júl 2005 – realizácia : Máj 2008

Miesto : Obec Špania Dolina (UNESCO)

Investor : Ing. Jozef Fedor s manželkou.