Pozemok stavby sa nachádza v katastrálnom území obce Tatranská Lomnica v jeho juhozápadnej časti. V tejto lokalite stojí viacero stavieb rodinných domov, funkčné využitie lokality je pre individuálne bývanie. Na pozemku investora stojí stavba existujúceho rodinného domu, ktorý bude asanovaný v celom rozsahu, najmä z dôvodu zlého stavebnotechnického stavu, nevhodného architektonického riešenia a zlého dispozičného riešenia a zdôvodu, že je technicky neobývateľný. Zastavaná plocha objektu existujúceho rodinného domu so súpisným číslom 157 je 148,0 m2 a existujúcej dvojgaráže 63,4 m2 a oba objekty sú v celom rozsahu (211,4 m2) navrhované na asanáciu v rámci jedného konania o povolení novej stavby. Pozemok je vynikajúco preslnený a má ideálnu orientáciu voči svetovým stranám. Pozemok je takmer rovinatý. realizácia: 2015