Navrhujeme prízemný rodinný dom s plochou strechou, murovaný, bez podpivničenia. Súčasťou stavby je prístrešok pre parkovanie dvoch osobných motorových vozidiel s náraďovňou. Umiestnenie domu na pozemku je navrhované podľa požiadaviek investora a platnej legislatívy, pričom sa prispôsobuje ochranným pásmam v území.
Navrhujeme funkčne dom rozdeliť logicky na jednotlivé zóny. Denné priestory obytných miestností s kuchyňou, kúpelňou a denným WC sú oddeelené od nočnej časti domu. Vzájomné náväznosti jednotlivých vnútorných priestorov domu boli odsúhlasené investorom ako vyhovujúce. Súčasťou objektu SO 01 – Rodinný dom je krytá vonkajšia terasa na severozápadnej strane smerom k existujúcemu oploteniu, ktorá bude vybudovaná súčasne s domom a súvisiace nevyhnutné terénne úpravy okolia domu.
Súčasťou objektu SO 05 je oplotenie so vstupnou bránou na pozemok, pešou bránkou, náraďovňou a prístreškom pre umiestnenie smetných nádob.
Bilančné údaje stavby
Plocha pozemkov vo vlastníctve : 1033 m2
Podlažnosť stavby : jedno nadzemné podlažiev
Zastavaná plocha objektu : 120 resp. 165 m2 vrát. terás
Obostavaný priestor objektu : 656 m3 vrátane krytia terás
Obytná plocha objektu : 66,45 m2
Úžitková plocha objektu : 170,5 m2 vrátane terás
Počet parkovacích stání pre OV : 2 v prístrešku – SO 05
Výmera spevnených plôch a terás : max. do 150m2 len na vlastnom pozemku