Navrhujeme dvojpodlažný rodinný dom s podkrovím, so sedlovou strechou, murovaný, bez podpivničenia, spodné podlažie polozapustené pod rastlým terénom. Súčasťou domu bude garáž pre parkovanie dvoch osobných motorových vozidiel. Umiestnenie domu na pozemku je navrhované podľa požiadaviek investora a platnej legislatívy. Dom navrhujeme umiestniť v súlade s platnými predpismi. bude primknutý k severozápadnej hranici pozemku, s cieľom priblížiť parkovanie v garáži miestnej komunikácii a zvýšiť tým komfort bývania.

Navrhujeme funkčne dom rozdeliť logicky na jednotlivé zóny po podlažiach – príslušenstvo, parkovanie a vstupné priestory sú umiestnené v prízemí, ktoré je polozapustené vďaka terénnym danostiam pozemku. V poschodí sú denné priestory obytných miestností s kuchyňou, kúpelňou a denným WC. V podkroví – podstrešnom priestore – sú umiestnené nočné miestnosti – spáleň a izby pre deti a hostí. Priestory domu sú takto rozdelené na dennú a nočnú časť. Vzájomné náväznosti jednotlivých vnútorných priestorov domu boli odsúhlasené investorom ako vyhovujúce.

Súčasťou objektu SO 01 – Rodinný dom je vonkajšia terasa na východnej strane smerom k existujúcej okrasnej záhrade, ktorá bude vybudované súčasne s domom a súvisiace nevyhnutné terénne úpravy okolia domu.

Interiér domu navrhol interiérový dizajnér Ing. Krisztián Hruskó, PhD. a Ing. Vierka Dorčáková, www.neopolis.eu