V prízemí sú vstupné i denné miestnosti domu a detské izby. Prízemie má terasu, ktorá je vhodne orientovaná na západ a prístupná je z jedálne a obývačky – z hlavného denného priestoru domu. Dom uvažuje v centrálnom priestore s krbom, ktorého rozvody teplého vzduchu budú doplnkom vykurovacieho systému. Hlavné schodisko je orientované na severnú stranu dispozície, je navrhnuté tradičné dvojramenné s dvoma priamymi ramenami.

V II. NP sa nachádzajú priestory jednej obytnej izby – spálne rodičov s hygienickým zázemím – kúpelňa. Podkrovie využíva aj výrazný balkón, ktorý je vnorený do strešnej roviny a výrazne dopĺňa architektúru objektu. Architektúra objektu je mierne členitá, čo mu dodáva ráz originality. Riešenie objektu je jednoduché, členené za pomoci farieb a štruktúr na fasádach.

Jedná sa o stavbu s kombinovaným nosným systémom stenovým. Murivo bude z keramických pálených murovacích tvaroviek v systéme Porotherm. Výplne otvorov vonkajšie budú drevené Euro, vnútorné dvere budú drevené v oceľových zárubniach, niektoré s nadsvetlíkom.

Vodorovné nosné konštrukcie – stropy budú montované zo systému keramických stropov Porotherm, alternatívne železobetónové monolitické. Zastrešenie je navrhnuté pultové, drevenej krovovej konštrukcie a železobetónovej konštrukcie. Krytina je uvažovaná betónová a povlaková PVC strešná fólia, alebo asfaltová. Schodisko bude monolitické železobetónové obložené dreveným obkladom.

Bilančné údaje :

Plocha pozemku vo vlastníctve investora : 880 m2
Podlažnosť stavby : 2 nadzemné podlažia
Zastavaná plocha objektu: 201 m2 ( )
Obostavaný priestor objektu : 925 m3
Podlažná plocha objektu : 284 m2
Úžitková plocha objektu : 166,5+58,51=225,01 m2
Počet parkovacích stání pre OV : 2 v dvojgaráži ako súčasť SO 01
Výmera spevnených plôch vrát. Bazénovej terasy: 155 m2 na vlastnom pozemku