Rodinný dom v obci Turová – Obnova

Pozemok so stavbou sa nachádza v severozápadnej časti obce Turová, okres Zvolen. Existujúca stavba rodinného domu je približne z roku 1907, v 50-tych rokoch 20. storočia bola stavba rekonštruovaná, došlo k miernym zmenám v architektúre a stavba dostala nové omietky. Nie je známe, že by stavba bola výraznejšie pozmenená. Stavba je jednopodlažná, bez podkrovia a bez podpivničenia. Nosný systém je stenový kombinovaný, s hlavnými nosnými konštrukciami v priečnom aj pozdĺžnom smere. Konštrukcie sú pravdepodobne v pôvodnom stave, bez zásahov. Objekt bol podľa skutočností zistených pri lokálnej obhliadke postavený na viacero etáp. Presný vek jednotlivých častí stavby nie je možné zistiť. Približne v 50-tych rokoch bol objekt čiastočne obnovený. Predpokladáme, že v tomto období došlo k vyhotoveniu nových povrchov a k pokládke novej krytiny. Vykurovanie v objekte je lokálne, vykurovacími zariadeniami na pevné palivo (kachle a pec, sporák). Stavba je pripojená na elektrickú energiu vzduchom a vodovod zo susedného objektu nachádzajúceho sa na parcele č. 321/1.
Pozemok je priamo prístupný z miestnej komunikácie – hlavnej cesty. Pozemok je podlhovastého tvaru orientovaný tradične – kolmo ku komunikácii v smere z juhozápadu na severovýchod, kde sa nachádza komunikácia.

Dispozičné a funkčné riešenie

Navrhujem stavebné úpravy existujúceho rodinného domu. Najväčším stavebnotechnickým zásahom bude výmena zastrešenia a stropu za nový, navrhujeme tiež nový drevený strop trámový a jednoduchý hambálkový krov. Umiestnenie domu nenavrhujeme meniť. Pristavaný bude iba priestor zádveria stavby, cez ktorý sa bude vstupovať do priestorov rodinného domu.
Logické náväznosti jednotlivých vnútorných priestorov domu boli odsúhlasené investorom ako vyhovujúce a sú výsledkom konsenzu. Priestory domu sú logicky rozdelené na dennú a nočnú časť. Nočná časť domu je v II.NP, denná v prízemí spolu s izbou hosťa. Parkovanie motorového vozidla je pred domom pod budúcim prístreškom pre jedno vozidlo (táto PD nerieši).

Dátum spracovania : August 2011 – v realizácii

Miesto : Obec Turová, Okres Zvolen

Investor : Mladomanželia zo Zvolena