Budúci stavebník má záujem postaviť novostavbu na pozemku v osobnom vlastníctve v lokalite výstavby nových rodinných domov v obci Priechod. Parcela je jednoduchého pôdorysného tvaru, terénne pomery sú na nej zložité – terén sa zvažuje v smere zo severozápadu na juhovýchod k panoráme krajiny. Orientácia voči svetovým stranám pomerne komplikovaná (ulica na juhovýchodnej hranici pozemku – teda tam, kde je výhľad). Z parcely je veľkorysý výhľad na krajinný obraz smerom juhovýchodne.

Navrhujeme rodinný dom samostatne stojaci, murovaný, resp. s monolitickým suterénom a murovaným prízemim, jednopodlažný s čiastočným podpivničením a žiadanou vežičkou. Suterén navrhujeme polozapustený, bude plniť funkciu vstupného podlažia. Koncepcia je determinovaná terénnymi danosťami pozemku a jeho orientáciou ku svetovým stranám. Aby bolo možné z pozemku získať plochu, ktorá bude v kontakte s obytnými miestnosťami domu, navrhujeme dom zatlačiť k severovýchodnej hranici pozemku tak, aby za pomoci oporných múrikov vznikol priestor átria – to bude vonkajšou obývačkou domu.

Štúdia 02/2016, Projekt 05/2016, stavba v realizácii.