Architektonická štúdia rieši obnovu existujúceho rodinného domu vo Zvolenskej Slatine, č. domu 65. Ide o tradičný , povodne zrejme troj-priestorový dom s prednou a zadnou izbou, pričom pôvodný pitvor bol predelený a pôvodná zadná izba tiež. V druhej polovici domu, smerom do dvora sa nachádzajú tri samostatne prístupné hospodárske miestnosti.

Zvislé obvodové a nosné konštrukcie stenové sú murované z prírodného kameňa bez cementu (vápenná malta) a v novšej – zadnej časti z plných pálených tehál hrúbky 450 mm, murované na maltu vápennú. V stavbe sú drevené trámové stropy nad I.NP. Stropy sú realizované z trámov o rôznych rozmeroch, v prednej izbe 200/240 mm á 1000 mm v priečnom smere a v hospodárskych miestnostiach pozdĺžne. Posledná miestnosť má tehlový keramický strop klenený medzi oceľové I 180 nosníky. Nosné steny neukončujú pod stropmi stužujúce železobetónové vence, sú ukončené voľne. Na murivách je položená pomúrnica strechy. Zastrešenie objektu je sedlové so sklonom 39° a 45°. Konštrukčne sa jedná o krov s väznými trámami a stredovou väznicou, vpredu hambálkový, vzadu v novej časti so schémou stojatej stolice. Obe časti sú zomknuté klieštinami. Krytina je keramická škridla. Strecha na viacerých miestach preteká, budú nevyhnutné jej opravy. Na streche sa nachádzajú dva strešníky, ktoré odporúčame odstrániť v blízkej budúcnosti.

Navrhujem dispozičné úpravy domu tak, aby bol zachovaný jeho pôvodný charakter a zároveň aby ponúkal bývanie dnešných nárokov pre štvorčlennú rodinu. Vstup do bytu bude v súčasnej polohe, pričom sa počíta s vytvorením zádveria ako teplotného filtra. Existujúcu prednú izbu navrhujem zachovať un bloc. V dnešnej strednej izbe navrhujem zriadiť hygienické a kuchynské zázemie s oddeleným WC, kúpelňou a komorou pre potraviny. V blízkosti týchto zariadení je možné umiestniť kotol ústredného vykurovania a úpravňu vody.

V ďalšej časti domu bude nočná časť, pričom jednu z dnešných hospodárskych miestností navrhujem zabrať ako detskú izbu pre dievčatá.
Zastavaná plocha domu je 251 m2, navrhované úpravy ju nezvyšujú.
Obostavaný priestor rekonštruovanej časti domu : cca 480 m3 – bez opráv strechy.

Dátum : Júl 2010
Miesto : Zvolenská Slatina 65, pri hlavnej ceste
Investor : Rodina zo Zvolena