Navrhujeme dvojpodlažný rodinný dom so sedlovou strechou, murovaný. Umiestnenie domu na pozemku je navrhované tak, aby bol minimalizovaný záber južnej časti pozemku, ktorá bude tvoriť záhradu a tak, aby vyhovel požiadavkam legislatívy. Dom bude primknutý k severnej a západnej hranici pozemku. Vjazd a vstup na pozemok navrhujeme zo severnej strany z MK. Logické náväznosti jednotlivých vnútorných priestorov domu boli odsúhlasené investorom ako vyhovujúce. Priestory domu sú logicky rozdelené na dennú a nočnú časť. Nočná časť domu je navrhovaná na vstupnom druhom podlaží, prízemie zahŕňa dennú časť s kuchyňou, obývacou izbou a jedálňou. V polozapustenej časti prízemia sa nachádzajú priestory príslušenstva RD. Súčasťou objektu je dvojgaráž pre parkovanie vlatných motorových vozidiel investora. V rámci objektu SO 07 je navrhovaný aj záhradný altánok ako doplnková stavba k hlavnej stavbe.

Dátum : 05/2011, Realizácia: 05/2017

Miesto : Zvolenská Slatina, Okres Zvolen

Investor : Súkromná osoba, Zvolen