Súkromný rekreačný dom Staré Hory – rekonštrukcia

Základný opis stavby :
Na pozemku vo vlastníctve investora sa nachádzajú viaceré stavby, ktorých modernizáciu a prestavbu architektonická štúdia navrhuje : Rekreačný dom – pôvodne rodinný dom, ktorý nie je obývaný trvale spojený s domom suseda, so spoločnou strechou. Objekt je jednopodlažný s povalu, ktorá je spoločná. Tú časť objektu, ktorá je vo vlastníctve investora navrhujeme komplexne zrekonštruovať, pričom po rekonštrukcii budú využité aj priestory v ekvivalentnej časti povaly prestavbou na podkrovné izby. V rámci stavby sa počíta s výmenou krovu.
Hospodárska budova, dvojpodlažný samostatný objekt, kde je garáž, sklad, dielňa, sauna a dve ziby pre ubytovanie hostí. Táto stavba bude sčasti vymenená úplne (za stavbu s novými konštrukciami), pričom funkčná náplň bude upravená. Navrhujeme tu saunu (po rekonštrukcii), spoločenskú miestnosť prepojenú so záhradou, náraďovňu (v priestoroch bývalej garáže) a rekonštrukciu dvoch existujúcich obytných izieb.
Pivnica – samostatný objekt v záhrade, polozapustený do terénu. Navrhujeme jeho zbúranie a na rovnakom mieste postavenie väčšej pivnice, ktorá bude využitá ako vináreň. V tesnom susedstve existujúcej pivnice navrhujeme záhradný altán – prístrešok pre posedenie.
Záhrada – dnešný ovocný sad, ktorý má zjavne zanedbanú údržbu bude po úprave objektov pretvorený na rekreačnú záhradu s okrasnými drevinami, ktoré budú vzhľadom na využitie objektu málo náročné na údržbu. Štúdia navrhuje aj prístupovú plochu a prístrešok pre parkovanie 1 ks motorového vozidla.

Funkčná náplň stavby :
Stavba bude slúžiť pre individuálnu rekreáciu rodiny a blízkej rodiny investora s možnou celoročnou prevádzkou.

Stavebnotechnické riešenie : Predpokladáme výstavbu nových konštrukcií, u existujúcich konštrukcií obvodových plášťov sanáciu a zabezpečenie energetickej úspornosti oproti súčasnému stavu. Farebne navrhujeme stavby v tradičných odtieňoch (hlinková farba) v kombinácii s drevom moreným stredne tmavým odtieňom (Gaštan, orech,…) a s plechovou krytinou – titánzinkovým plechom. Výplne otvorov drevené v príbuznom odtieni morenia. Obklady soklov navrhujeme do výšky 40 cm nad terén.

Dátum spracovania : Oktober 2010 – v realizácii

Miesto : Staré Hory, Okres B. Bystrica

Investor : Manželia z Bratislavy