Zdravotné stredisko POLIMED Brezno

V budove bude sedem ambulancií lekárov, očná optika a lekáreň. Odborné zloženie lekárov pozostáva z dvoch praktických lekárov, dvoch oftalmológov, imunológa, gynekológa a otorinolaryngológa. Lekáreň bude slúžiť potrebám zariadenia i pre bežných klientov vrátane nočných služieb. Budova nezahŕňa obytné funkcie. Prevádzka objektu bude jednosmenná, denná s výnimkou občasného nočného výdaja liekov v zádverí lekárne.

Dispozícia I. NP umožňuje prístup pacientov do areálu pešou bránkou a vjazdom MV a zároveň vstup do očnej optiky i lekárne cez spoločné zádverie. V uličnej strane sa nachádza predajňa optiky a oficína lekárne, ktorá je prístupná i z dvornej vstupnej časti pre pacientov zariadenia PoliMed. Vstup do zdravotného zariadenia je z dvornej časti z chodníka. Komunikačné jadro tvorií výťah pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu a schodisko. Jadro je umiestnené tak, aby boli vzdialenosti ku schodom v II.NP približne vyrovnané. V zadnej dvornej časti I.NP sú umiestnené dve samostatné ambulancie so vstupom cez spoločné zádverie a so spoločným zázemím (WC pacienti, WC personál, sprcha a upratovačka). Tu sú navrhnuté ambulancia praktického lekára pre dospelých a imunológa. Ambulancia imunológa je vybavená i zvláštnou miestnosťou – stacionárom pre podávanie infúzií.

Dispozícia II.NP vychádza z líniových daností pozemku. Na komunikačné jadro je napojená chodba, z ktorej sú prístupné jednotlivé ambulancie lekárov, WC pacientov a hygienické zázemie personálu (šatňa, WC, sprcha, upratovačka).

Dispozícia je riešená tak, aby každá z ambulancií mala vlastnú čakáreň o minimálnej potrebnej ploche a aby z každej z ambulancií bolo možné vyniesť bremeno o pôdorysných rozmeroch 1800/600 mm.

Objekt bude celý sprístupnený pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu. Zahŕňa výťah z I.NP do II.NP. Vstup a vjazd do areálu stavby bude uzatvorený bránou a bránkou, ktorú bude možné na noc a voľné dni uzamykať.

Dátum spracovania : Jún 2005, Projekt následne spracoval Ing. Karol Fraňo, B. Bystrica
Miesto : Rázusova ulica, Brezno
Investor : Združenie lekárov POLIMED, Brezno