Železiarne Podbrezová – Vrátnica č.9 – Rekonštrukcia

Rekonštrukcia objektu vrátnice, ktorou vrátnica dostala aj ideové riešenie – rúru – ktorou zamestnanci vchádzajú a vychádzajú z podniku. Hlavným prvkom výrobného sortimentu sú oceľové rúry. Rekonštrukcia objektu zahŕňala aj jeho rozšírenie o priestory pre návštevy a o prevádzkové priestory strážnej služby a celozávodného dispečingu.

Projekt : Apríl 2007 – Realizácia : December 2007

Investor : Železiarne Podbrezová, a.s., Kolkáreň 35, Podbrezová, www.zelpo.sk