ÚPN-Z Horné Lanice – verejné prerokovanie

Včera, 12. januára 2015 sa uskutočnilo verejné prerokovanie návrhu ÚPN-Z Zvolen, Mestský park Horné Lanice vo veľkej zasadačké MsÚ vo Zvolene. Dopoludnia sme odprezentovali návrh ÚPN-Z pre dotknuté orgány a úrady a popoludní pre občanov mesta Zvolen. Pripomienkové konanie trvá do 9.2.2015, do tohto dátumu je možné k návrhu UPN-Z podávať pripomienky na MsÚ Zvolen, Námestie Slobody 22, Zvolen.

Pre lepší prehľad prikladáme našu prezentáciu, ktorá je prierezom celého elaborátu. Formát PDF, 3,82MB
hl-celo

Pridaj komentár