Pretože viaceré médiá neopublikovali otvorený list banskobystrických architektov z 13.februára 2015 v plnom znení, rozhodol som sa ho tu publikovať tak, ako bol podaný, vrátane príloh. Jediný, kto uverejnil Otvorený list v plnom znení i keď bez príloh, je portal bbonline.sk. Čo napísali ostatní: TA3  PodKapotou.sk  Sme.sk  Bystrica24.sk. Pridávam aj odkaz na veľmi dobrý blog kolegu, architekta Petra Rusnáka…

>>> Otvorený list primátorovi

Príloha č.1-Zápisnica zasadnutia RpAU z 20.5.2011

Príloha č.2 – príloha k zápisnici zo zasadnutia RpAU z 20.5.2011
Tlačová správa:

Banskobystrickí architekti sa stretli s novým primátorom mesta

B. Bystrica, 13.2.2015

Banskobystrickí architekti, ktorí sa zaujímajú o verejné dianie a záleží im na zdravom územnom rozvoji mesta Banská Bystrica, absolvovali stretnutie s primátorom mesta Banská Bystrica, MUDr. Jánom Noskom.

Štyria z nich s novým primátorom za prítomnosti viceprimátora Jakuba Gajdošíka, vedúceho stavebného odboru Jána Bariča a riaditeľa Útvaru hlavného architekta Ľubomíra Kelemana prerokovali témy, ktoré považujú za dôležité pre zlepšenie zdravého rozvoja mesta v budúcnosti. Jednou z tém boli informácie ohľadom stavu príprav schvaľovania nového územného plánu mesta, ktorý mestské zastupiteľstvo plánuje schvaľovať. Hovorilo sa aj o téme fungovania a zodpovednosti Útvaru hlavného architekta mesta v dnešnej podobe a o potrebe vyriešenia situácie s cieľom zlepšiť vzájomnú komunikáciu. Diskusia sa zaoberala aj problematikou plánovanej výstavby v priestore autobusovej stanice, pričom zástupcovia architektonickej obce odovzdali primátorovi otvorený list, ktorý podpísalo 26 architektov – občanov mesta Banská Bystrica.

Poslednou diskutovanou témou bola spolupráca v kultúrno-spoločenskej oblasti, v ktorej mesto Banská Bystrica doteraz vždy vychádzalo architektonickej obci v ústrety. Pokračujúci trend by architektonická obec v meste veľmi rada uvítala.

V závere stretnutia zástupcovia architektonickej obce mesta zdôraznili, že zo strany ich kolegov je nastolená ponuka odbornej spolupráce pre pomoc v oblasti rozvoja mesta ako i snaha o vytvorenie podmienok pre vzájomnú komunikáciu a spoluprácu na  odbornej platforme aj v kultúrno-spoločenskej oblasti.

Príloha: Otvorený list Banskobystrických architektov, pod ktorý sa podpísalo 26 z nich.